Hệ thống chính trị và pháp luật Canada

Canada có chân trong Liên Hiệp Quốc và rất nổi tiếng trên thế giới về vấn đề bảo trì hòa bình tại những vùng căng thẳng vì chiến tranh. Canada là quốc gia quân chủ lập hiến, theo mô hình nhà nước liên bang và có nền dân chủ nghị viện. Canada gồm mười tỉnh và ba vùng lãnh thổ. Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là Nữ Hoàng Canada và là nguyên thủ quốc gia. Bà ủy quyền cho đại diện của mình là Toàn quyền Canada. Thủ tướng và Nội các thực hiện quyền hành pháp.

chinh-tri-canada

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị

Quyền lập pháp Canada nằm ở Quốc hội với hai viện: Thượng viện bao gồm các Thượng Nghị sĩ được chỉ định và Hạ viện bao gồm các Hạ nghị sỹ (một người cho mỗi khu vực bỏ phiếu) được bầu cử tự do.

Hạ viện, cơ quan lập pháp chính, thường được bầu bốn năm một lần với nhiệm kỳ tối đa là năm năm. Người dân bỏ phiếu bầu ra người đại điện cho khu vực của họ. Đảng nào có nhiều đại diện tại Hạ viện nhất sẽ đứng ra thành lập chính phủ.

Hiến pháp Canada quy định cấu trúc liên bang của chính phủ và các chức năng nhiệm vụ cũng như quyền hạn của chính phủ liên bang.

Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về các vấn đề của cả nước như quan hệ đối ngoại, giao thương quốc tế, quốc phòng, ngư nghiệp, giao thông vận tải, truyền thông, thuế, hệ thống tiền tệ và ngân hàng, luật hình sự, nhập cư và nhân quyền.

Các tỉnh chịu trách nhiệm ở các lĩnh vực như thực thi luật pháp, quyền công dân, tài nguyên thiên nhiên, thuế của tỉnh, giáo dục, văn hóa và chính quyền cấp địa phương.

Chính quyền liên bang và các tỉnh và các vùng lãnh thổ cùng có trách nhiệm với vấn đề môi trường.  Chính quyền mỗi tỉnh/vùng lãnh thổ đều có hệ thống lập pháp được lập nên qua quá trình bỏ phiếu phổ thông.

chinh-tri-canada

Công viên tại Canada

Hiến pháp Canada cũng có Chương về Quyền và Tự do – nêu rõ các quyền cơ bản của bất kỳ ai sống trên đất nước Canada. Chương này bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, quyền dân chủ, tự do đi lại và lựa chọn ngôn ngữ; nó cũng bảo vệ người dân không bị phân biệt đối xử do khác biệt về giới tính, sắc tộc, dân tộc, tôn giáo cũng khuyết tật vận động hoặc tâm lý .

Canada hiện nay có hai hệ thống luật pháp: Hệ thống thông luật của Anh, là nền tảng cho luật của liên bang; luật của chín trên mười tỉnh, và luật của các vùng lãnh thổ; và hệ thống dân luật áp dụng tỉnh Quebec.

Vietmytourist.com.vn